Cysylltwch gyda ni

Os oes gennych gwestiwn am drefniadau cynhaliaeth plant neu unrhyw beth arall ble gallwn eich helpu - gallwch ein ffonio neu anfon e-bost atom. Bydd pob cwestiwn yn cael ei drin yn gyfrinachol. Byddwn yn anelu i ymateb i e-byst o fewn 24 awr.

Nodwch: os oes gennych unrhyw gwestiwn penodol ynglŷn ag achos presennol cynhaliaeth plant statudol, dylech gysylltu gyda’r gwasanaeth sy’n rheoli eich achos yn uniongyrchol gan nad oes gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant fynediad i fanylion eich achos.

Gallwch ein ffonio am ddim † ar 0800 408 0308 a siarad gydag un o'n ymgynghorwyr cymwys. Rydym ar gael o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Neu gallwch gwblhau'r ffurflen yma a'i hanfon atom. Cwblhewch bob maes a sicrhewch eich bod yn nodi beth mae eich cwestiwn yn ymwneud ag ef.

Oes gennych gytundeb cynhaliaeth plant ar hyn o bryd?


Ydych chi:
Gofynnwch eich cwestiwn

Dylech gynnwys y nifer o blant mae eich cwestiwn yn ymwneud gyda, eu hoedran a'r math o addysg y maent yn ei dderbyn ar hyn o bryd - er enghraifft, llawn amser, rhan amser, TGAU, lefel A.
Heblaw am y wybodaeth y gofynnir am, peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol a allai gael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi, eich plant neu'ch cyn partner.

Ni allwn ateb cwestiynau am achosion gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol presennol drwy e-bost. Nid yw e-bost yn ddiogel ac mae’n bosib y gallai data personol gael ei rhyng-gipio gan drydydd parti.

Os oes gennych achos gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn barod, cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r gwasanaeth sy’n rheoli eich achos. Gallwch ddod o hyd i'r rhif rydych ei angen ar unrhyw lythyr a anfonwyd atoch gan yr Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Mae’r gwasanaeth yma yn cefnogi rhieni ym Mhrydain Fawr. Mae Gogledd Iwerddon yn rhedeg gwasanaeth ar wahân a gallwch ei gysylltu ar 08000287439.

† Efallai y bydd eich darparwr yn codi ffi arnoch os byddwch yn defnyddio eich ffôn symudol.